streda 30. januára 2008

Antrozemný horizont Ad

Povrchový horizont vytvorený človekom z rôznorodých premiestnených materiálov a zemín prírodného, prírodno-technogénneho i technogénneho pôvodu s rôznymi vlastnosťami. Súčasť antrozemí.

Variety horizontu:

Antrozemný iniciálny Adi
Antrozemný rekultivačný Adr