štvrtok 31. januára 2008

Pôdny druh

Základná pôdna klasifikačná jednotka pôdy z hľadiska zrnitosti. Do pôdnych druhov sa pôdy triedia podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií v pôde. Triedenie pôd a zemín podľa obsahu zrnitostných frakcií patrí k prvým a najstarším klasifikáciám pôdy vôbec.

V morfogenetickom klasifikačnom systíéme pôd Slovenska je to kategorizácia a identifikácia pôdneho druhu jemnozeme podľa zrnitostného trojuholníka, organických látok a skeletu.