streda 30. januára 2008

Ranker (RN)

Pôdy s rôznym silikátovým A-horizontom zo skeletnatých zvetralín pevných a spevnených silikátových hornín.


Ranker - podtypy:

Ranker modálny (RNm)
Ranker kultizemný (RNa)
Ranker organogénny (RNo)
Ranker kambizemný (RNk)
Ranker andozemný (RNn)
Ranker podzolový (RNp)