štvrtok 31. januára 2008

Zrnitostné zloženie - textúra pôdy (základné pojmy)

zrnitostné zloženie pôdy
zrnitostné frakcie
zrnitosť (textúra) pôdy
Klasifikácie zrnitostných frakcií
hrubozem
jemnozem
skelet
pôdny druh
Klasifikácie pôdnych druhov