streda 6. februára 2008

Horizont pevnej podložnej horniny R

Podpovrchový horizont pevnej podložnej horniny (angl. Rock "skala, hornina") sa vylišuje, ak sa bezprostredne pod pôdnym solom nachádza pevná materská hornina vo forme nezvetraných vrstiev, lavíc a pod. (najmä prípad litozemí, rankrov a rendzín).