pondelok 4. februára 2008

Iluviálny luvický horizont Bt

Podpovrchový horizont illimerizovaných pôd, ktorý vznikol obohatením pôdnej hmoty o íl (nem. Ton "íl") v procese illimerizácie. Má hrúbku aspoň 15 cm, je tmavší a zrnitostne jemnejší (ťažší) ako nad ním ležiaci eluviálny horizont. Na povrchu pôdnych agregátov sú povlaky orientovaných koloidných ílovitých častíc s pokryvnosťou aspoň 10 %.