piatok 1. februára 2008

Molický karbonátový Amc horizont

Molický horizont, obsahujúci karbonáty (ich obsah je ≥ 0,3 %). Je súčasťou rendzín a pararendzín, či karbonátových černozemí.