utorok 28. júla 2009

Ranker podzolový (RNp)

Ranker s náznakmi podzolového Bs-horizontu (znaky čiastočného obohatenia železom), alebo s náznakmi eluviácie v A-horizonte (vybielené pieskové zrná v jemnozemi, zbavené povlakov železa).

Au(Ep)-(Bs)-C-R
Au(Ep)-(Bsv)-C-R
Au(Ep)-C-R

Ranker podzolový (1), Predné Solisko