pondelok 8. septembra 2008

Klasifikácia zrnitostných frakcií podľa Atterberga

Názov frakcie / priemer častíc (mm):

hrubý piesok: 2.0-0.2 mm
jemný piesok: 0.2-0.02 mm
prach: 0.02-0.002 mm
íl: pod 0.002 mm