utorok 5. februára 2008

Glej modálny (GLm)

Glej bez ďalších diagnostických horizontov alebo ich náznakov pod ochrickým A-horizontom.

AoGro
Gro
Gr

Glej modálny (1), Podunajská rovina, Žitný ostrov