pondelok 11. februára 2008

Černozem modálna

Černozem v typickom vývoji bez ďalších diagnostických horizontov alebo ich náznakov. Humusový Am horizont v typickom vývoji neobsahuje karbonáty.

Typická sekvencia horizontov:
Am
A/C
C

Černozem modálna (kultizemná), Nekyje

Černozem modálna (typická), karbonátová varieta. Trnavská sprašová tabuľa, Báhoň, miestna časť "Za kaštieľom", n. výška 154 m n. m. Profil: 0-35 Amc (Akp), 35-45 A/Cc, 45-70 cm Cc (spraš). Foto © P.Pišút, 18.4.2008.

Hore: súčasné poľnohospodárske využitie

Molický karbonátový horizont Amc, ovplyvnený kultiváciou, charakteristická drobnohrudkovitá, akoby "špongiovitá" štruktúra (detail).