pondelok 27. júla 2009

Antrozem (AN)

Pôda skupiny antropických pôd s antrozemným A-horizontom, vzniknutým z premiestnených antropogénnych materiálov rôzneho pôvodu, v hrúbke nad 35 cm.

Antrozem - podtypy:

Antrozem modálna
Antrozem iniciálna
Antrozem rekultivačná
Antrozem prekryvná