pondelok 27. júla 2009

Antrozemný rekultivačný Adr horizont

Antrozemný horizont, kde v povrchovej vrstve badať známky rekultivačných zásahov, zlepšujúcich predpoklady pre rast vegetácie. Ide o biologickú rekultiváciu (humifikácia antropogénnych materiálov) na technicky zrekultivovaných plochách.