utorok 5. februára 2008

Fluvizem modálna (FMm)

Fluvizem bez ďalších diagnostických horizontov alebo ich náznakov, s výnimkou možných náznakov G-horizontu do 100 cm (Go, Gro-horizonty).

Ao
A/C
C
Go (prípadne až Gro)

Fluvizem modálna (1), Kľúčovec
Fluvizem modálna (2), Devínska N. Ves
Fluvizem modálna (3), Pečenský les