pondelok 18. februára 2008

Petrokalcikový horizont Xc

Horizont, scementovaný karbonátovým materiálom do tej miery, že jeho suché fragmenty sú tvrdé, nerozpadajú sa vo vode a pre korene rastlín sú nepriechodné (gr. petra "skala, kameň). Horizont má nízku priepustnosť, je masívny, často s charakterom doskovitej štruktúry.