streda 6. februára 2008

Organozem slatinná (1), Podunajská rovina, Žitný ostrov

Vrchná časť profilu organozeme slatinnej, tvoriacej výplň starého zazemneného dunajského ramena. Žitný ostrov, Mad/Dolný Bar, lokalita "Mohyla".