piatok 15. februára 2008

Hnednutie (brunifikácia)

Proces zvetrávania primárnych minerálov, obsahujúcich v kryštálovej mriežke ióny železa (napr. biotit, pyroxény, amfiboly, olivín, Fe-karbonáty) v miernom podnebí. Uvoľnené železo sa oxiduje a oxidy Fe sa zachytávajú na povrchu hrubších minerálnych častíc, pričom sa difúzne rozptyľujú v ílovej matrici. Sekundárne oxidy Fe sú v podmienkach miernej klímy prevažne limonitickej povahy (goethit, limonit, hydrogoetit, ferrioxidy), pričom pôde dávajú charakteristické hnedé, hrdzavé až okrové sfarbenie. Hnednutie a sialitizácia (zaílenie) sú podstatnou súčasťou kambizemného procesu, výsledkom ktorého je vznik hnedých pôd (kambizem).