pondelok 11. februára 2008

Zooedafón, podríša Metazoa - Mnohobunkovce

Ploskulice (Turbellaria)
Vírniky (Rotatoria)
Hlístovce (Nematoda)
Mäkkýše (Mollusca)
Obrúčkavce (Annelida) 1. Rupice (Enchytraeidae) 2. Dážďovky (Lumbricidae )
Pomalky (Tardigrada)
Článkonožce (Arthropoda) 1. Pavúky (Araneae) 2. Roztoče (Acarina)
Stonôžky (Chilopoda)
Hmyz (Insecta)
Stavovce (Chordata)