piatok 15. februára 2008

Kalcikový horizont Ca

Horizont sekundárnej akumulácie karbonátov (lat. calx "vápno, calcium "vápnik) obsahujúci viac než 15 % karbonátov. Horizont má mať hrúbku aspoň 15 cm a musí obsahovať aspoň o 5% viac karbonátov ako nižšie ležiaci horizont. Na rozdiel od petrokalcikového Xc-horizontu nie je karbonátmi súvisle scementovaný.

Pozn. Ak ide o zrnitostne ľahký horizont (s obsahom frakcie piesku nad 70 %, ílu pod 15 %) stačí, ak je obsah CaCO3 vyšší než 5 %, avšak tiež musí obsahovať aspoň o 5% viac karbonátov ako je v horizonte nižšie ležiacom.