streda 17. septembra 2008

Fluvizem modálna (2), Devínska Nová Ves


Fluvizem modálna, karbonátová varieta. Záhorská nížina (celok Borská nížina, podcelok: Dolnomoravská niva), Devínska Nová Ves, alúvium riekz Moravy. Stanovište: niekdajšia kosená lúka v záplavovom území, dnes zarastená druhmi Aster lanceolatus (90 %) a Alopecurus pratensis. Pôdny profil: 0-35 cm Aoc, hlinitý, drobnohrudkovitá štruktúra, do 10 % skeletu; 35-110 cm CGoc (štrkopiesok, elementárna štruktúra), hladina podzemnej vody v čase sondovania v hĺbke okolo 100 cm. Foto 2 - Aoc a CGoc, detail. Foto 9.5.2007, © P.Pišút.