piatok 1. februára 2008

Pôdy a chemizmus hornín

Minerálne zloženie hornín podmieňuje primárne chemické zloženie pôd a tým aj ich celkovú minerálnu silu, t. j. obsah živín kľúčových pre výživu rastlín, najmä Ca, Mg, K, P, ako aj charakter sorpčného komplexu a pedogenetického procesu.

Podľa minerálnej sily hornín môžme naše pôdy orientačne rozdleiť do týchto skupín:

1) pôdy minerálne veľmi silné
2) pôdy minerálne silné
3) pôdy minerálne stredne silné
4) pôdy minerálne slabé
5) pôdy minerálne veľmi slabé.

Minerálne silná hornina rozhodujúcocu mierou oplyvňuje pedogenézu, príklad: vápence a dolomity. Ca a Mg v materskej hornine podmieňujú nasýtenosť sorpčného komplexu, brzdia vnútropôdne zvetrávanie a ovplyvňujú biologickú aktivitu (= kvalitný
molický horizont).