streda 6. februára 2008

Organozem glejová (OMG)

Organozem s rašelinovým Ot-horizontom hrúbky 30-50 cm alebo humolitovým Oh-horizontom hrúbky 50-100 cm na glejovom Gr-horizonte.

Typické sekvencie horizontov:
Ot-Gr
Oh-Gr

Organozem glejová (1), Podunajská rovina, Žitný ostrov