pondelok 11. februára 2008

Stavovce a pôda

Krt
Hraboš poľný (Microtus arvalis Pall.)
Syseľ pasienkový -
Chrček poľný (Cricetus cricetus L.)
Sviňa divá (Sus scrofa L.) - rozrývanie vrchných vrstiev pôdy (biorturbácia) pri hľadaní potravy
Brlohy, nory: líška (Vulpes vulpes L.), jazvec lesný (Meles meles L.), králik divý (Oryctolagus cuniculus L.)

K r o t o v i n y - chodby a kruhovité otvory v C horizonte černozemí, obyčajne vyplnené zhora vtrúsenou tmavšou zeminou. Sú to vlastne stopy dávnej aktivity stepných živočíchov (krt, syseľ, chrček), Pokladajú sa za jeden zo znakov černozemí a doklad ich stepného pôvodu.