pondelok 11. februára 2008

Dážďovky (Lumbricidae)

Lumbricus terrestris životné štádiá, kokóny, chodbičky...
Enchytraeus albidus - o. i. dobre známy akvaristom ako výživná potrava pre rybičky
Dendrobaena rubida