piatok 15. februára 2008

Horizontálna zonálnosť pôd

Šírková zonálnosť pôd na Východoeurópskej nížine (priebeh zón zhruba od Z na V)

V smere od severu na juh klesá priemerná hladina podzemnej vody, na druhej strane stúpa priemerná ročná teplota, zvyšuje sa výpar, množstvo slnečného žiarenia a dĺžka vegetačného obdobia, pričom však ročný úhrn zrážok na vzdialenosť až 3 000 km je takmer rovnaký (400 - 500 mm), takže rozdiferencovanie pôd je nasledovné (schematicky):

1 - kryosoly (permafrost, zóna tundry)
2 - komplex organozemí, glejov, podzolov humusovo-železitých a luvizemí podzolových (zóna tajgy, severského ihličnatého lesa)
3 - luvizeme (albiluvisol), zóna zmiešaného a listnatého lesa
4 - komplex phaeozemí až černozemí (zóna lesostepi)
5 - černozeme (vysokotrávnatá step)
6 - gaštanozeme (nízkotrávnatá step)
7 - gaštanozeme až kalcisoly (zóna polopúští)