štvrtok 18. decembra 2008

Fluvizem modálna (3), Pečenský les

Location: Devínska brána, Slovakia
Site: Bratislava - Petržalka, Pečenský les
Elevation:   135 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 2.10.2008
Land use: Protected Area
Vegetation: Floodplain forest with Canadian Poplar
Classification MKSP (2000): Fluvizem modálna, karbonátová varieta.
Classification WRB (2006): Fluvisol, calcaric

Parent rock: Alluvial loam and sand
Remarks: Bottom of the former Danube side channel. Gleyic colour pattern deeper in the soil; calcaric material; fluvic material.

Profil:
0-1 cm Om,
1-15 cm Aoc,
15-30 cm C(Go)c,
30-50 cm CGoc,
50-100 cm CGroc

CGoc, polodetail.

Gleyic colour pattern in the subsoil
 CGroc, polodetail. Navlhlá, súdržná, silne karbonátová zemina, hlinitý piesok s prímesou štrku (do 10 %), drobnohrudkovitá až zrnitá štruktúra, 50 % hrdzavé (farba 10YR 5/6 - Munsell) a 50 % modrosivé stredne veľké škvrny, bez biologickej aktivity. Navrchu (v hĺbke 70-75 cm) vložka piesku.