piatok 14. mája 2010

Černozem modálna (kultizemná), Nekyje


Černozem modálna (kultizemná), karbonátová, silne skeletnatá, z terasových štrkopieskov. Nekyje, vyvýšená vrcholová časť bývalej štrkovej zákrutovej lavice vo vnútri paleomeandra Dunaja, n. výška 115 m n. m. Foto (C) J. Procházka, 11.5.2010.
Profil:
Amc (Akpc), 0-35 cm, sivočierny, farba 10 YR 2,5/1, prechod rovný, ostrý do:
Cc, sivohnedý štrkopiesok , bez oxidačno-redukčných znakov, slabo karbonátový, priemer valúnov štrku okolo 0,5 cm (max. 2,5 cm, ojedinele aj 7 cm).
Ostrý prechod ornicového humusového horizontu do substrátových štrkopieskov s nevýraznými znakmi pôvodnej fluviálnej stratifikácie. Foto (C) J. Procházka, 11.5.2010.