utorok 14. apríla 2009

Pôdy minerálne stredne silné

Pôdy minerálne stredne silné vznikajú najmä na horninách (a ich zvetralinách):

bohatšie žuly až gronodiority
ruly
rôzne pieskovce
arkózy
opuky
nevápnité bridlice
sprašové hliny.