utorok 9. septembra 2008

Kambický horizont Bv

Metamorfický podpovrchový horizont, ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie). Má:

a) hrúbku nad 15 cm
b) alteračné znaky (stačí jedna z nasledujúcich):
- Chroma vyššie alebo Hue červenšie najmenej o 1 stupeň ako v C-horizonte
- obsah voľného železa aspoň o 20 % vyšší ako v C-horizonte
- výraznejšia štruktúra ako v C-horizonte
- zvýšenie obsahu ílu voči podložnému horizontu.
c) nekarbonátovú jemnozem,
d) nenachádza sa pod eluviálnym horizontom,
e) nespĺňa kritériá pre luvický, mramorovaný, podzolový a slancový horizont, i keď môže mať ich prejavy,
f) má menej než 75 % objemových skeletu.

Variety horizontu:

Kambický luvický Bvt
Kambický mramorovaný Bvg
Kambický podzolový Bvs
Kambický andický Bvn
Kambický rankrový Bvu.