štvrtok 4. septembra 2008

Fluvizem kultizemná (1), Bratislava, Vlčie Hrdlo

Charakteristický pedotop fluvizeme kultizemnej, karbonátová varieta. Podunajská nížina, celok Podunajská rovina. Bratislava, Vlčie Hrdlo, v strede nevýrazná terénna vlna - zvyšok dunajského ramena, aktívneho do konca 18. storočia.