utorok 9. septembra 2008

Kambický rankrový Bvu horizont

Kambický horizont, ktorý má 50-75 % objemových skeletu.

Kambický Bvu horizont, vyvinutý v štrkopieskoch terasy rieky Dunaj. Devínska Nová Ves, foto 8.5.2007 , © P.Pišút.