streda 17. septembra 2008

Mačinový hydromorfný horizont Omh

Mačinový horizont zo zvyškov močiarnej bylinnej vegetácie, bez jej rašelinenia.

Mačinový hydromorfný horizont (= tvoriaci najvrchnejšiu časť pôdy) organozeme slatinnej, Žitný ostrov. 29.4.2002, foto © P.Pišút.