utorok 9. septembra 2008

Hnedozem pseudoglejová (1), Vištuk

Hnedozem pseudoglejová (HMg) zo svahovín neogénnych morských ílov. Podunajská nížina, podcelok Trnavská pahorkatina, zosuvný svah nad vodnou nádržou na okraji obce Vištuk. Nadmorská výška 191 m n. m.


Pôdotvorný substrát - neogénne morské íly (detail).

Polyedrická štruktúra Bt horizontu - agregáty sú mnohostenné útvary s jasnými hranami. Vznik pri vyššom obsahu koloidných častíc (prevažne pod lesnými porastami).