štvrtok 11. decembra 2008

Čiernica glejová (ČAG)

Čiernica s oxidačnými znakmi glejového G-horizontu v molickom čiernicovom Amč-horizonte a s nástupom glejového redukčného Gr-horizontu do 100 cm od povrchu.

Amč
A/Go
A/CGo
Go
Gro
Gr

Čiernica glejová (1), Borská nížina
Čiernica glejová (2), Nekyje