streda 10. decembra 2008

Čiernica glejová (1), Borská nížina


Čiernica glejová na silikátových viatych pieskoch, VVP Záhorie, 9.12.2008,© P.Pišút. Profil: 0-1 cm Ool, 0-28 cm Amč, 28-60 cm C(G). Znaky glejovatenia nevýrazné, ale hladina podzemnej vody v hĺbke 60 cm. Podmáčaný vlhký brezový les (Betula pubescens) s prímesou duba (Quercus robur), hrabu (Carpinus betulus). V krovitej vrstve krušina jelšová (Frangula alnus) a hloh (Crataegus sp.), v bylinnej vrstve metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa).