pondelok 17. mája 2010

Čiernica glejová (2), Nekyje

Čiernica glejová na dne bývalého ramena Dunaja pri obci Nekyje, nadmorská výška 114 m n. m. Vlhká kosená lúka s metlicou trsnatou (Deschampsia caespitosa), ostricami (Carex spp.), kostihojom (Symphytum officinale), pichliačom sivým (Cirsium canum) a i. Foto (C) J. Procházka, 28.4.2010.


Profil:
0-1 cm Oom, staré stonky metlice, mach
0-25 cm Amčc, farba 10 YR 2,5/1,5, hlinitopiesočnatá zemina, drobnohrudkovitá štruktúra, stredne karbonátový, zreteľný prechod do
Oh 25-36 cm, tmavý, farba 10 YR 3/1, piesočnatohlinitý, slabo karbonátový, bohatý na subfosílne ulity mokradných slimákov, zreteľný prechod do
Otm 36-49 cm, minerálny podiel ílovitohlinitý, zreteľný, zvlnený prechod do
Gr, uniformne sivý, farba 10 YR 5/1, ílovitý až íl, nevýrazne karbonátový, asi 15 % zvyškov pletív šachorovitých rastlín (Cyperaceae). Hladina podzemnej vody v 49 cm.