streda 15. októbra 2008

Rendzina modálna (2), Bešeňová


Location: Liptovská kotlina, Chočské podhorie, Slovakia
Site: Bešeňová
Author of the photography: P. Pišút ©, 8.10.2008
Land use: pasturelands
Classification MKSP (2000): Rendzina modálna
Classification WRB (2006): Rendzic Leptosol
Parent material / rock: travertine