štvrtok 30. októbra 2008

Kambizem modálna (3), Bratislava, Karlova Ves


Kambizem modálna, v minulosti možno upravená rigolovaním (v takom prípade: kultizem kambizemná). Bratislava - Devínske Karpaty, časť Bratislavské predhorie. Karlova Ves, m. časť Rovnice, n. výška 200 m n. m., J orientovaný svah so sklonom 6 stupňov. Vegetačný kryt: zaburinená lúka, pravdepodobne na meiste bývalých vinohradov. Pôdotvorný substrát: deluviálne zvetraliny terasových štrkopieskov günzskej terasy Dunaja. 30.10.2008,© P.Pišút.

Profil: Omm - hrúbka 1 cm,
0-8 cm: Aoq, husto prekorenený koreňmi tráv
10-50 cm: Bv, obsah skeletu 30 %
pod 50 cm - C horizont (silne zvetrané terasové štrky), obsah skeletu 90 %, maximálny rozmer valúnov 20 cm.

Spodná časť Bv horizontu, v hĺbke prechádzajúca do silne zvetralých terasových štrkov (polodetail).

Celá oblasť pokrytá vinohradmi na mape z r. 1870 a dnešný stav.