utorok 28. júla 2009

Iluviálny podzolový horizont Bs

Podpovrchový horizont podzolov, ktorý vznikol akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych organických látok, hliníka a železa, ako výsledok procesu podzolizácie z nadložných horizontov, v podmienkach silne kyslej pôdnej reakcie a premyvného vodného režimu.

Vlastnosti horizontu:

a) hrúbka nad 15 cm;
b) farba Hue 10YR alebo červenšia, Chroma vyššie a/alebo Hue červenšie ako v podložnom horizonte;
c) zvýšenie obsahu voľného Fe oproti eluviálnemu horizontu i substrátu v absolútnych hodnotách i v pomere k obsahu ílových častíc, s maximom v jeho vrchnej časti a zvýšenie obsahu voľného Al s maximom v spodnej časti horizontu;
d) aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

1. v hornej časti horizontu akumulácia translokovaných nízkomolekulárnych organických látok so seskvioxidmi,
2. pH v H2O pod 5, alebo V pod 30 % aspoň v časti horizontu,
3. tvorba pevných železitých kôr - placikový diagnostický horizont v jeho nadloží,
4. bez koloidných povlakov na povrchu štruktúrnych agregátov, alebo v póroch.

Variety horizontu:

Podzolový seskvioxidový Bsv
Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh