utorok 28. júla 2009

Placikový horizont Pl

Podpovrchový horizont ireverzibilnej (nezvratnej) cementácie akumulovaným Fe, Fe+Mn, alebo Fe a organickým materiálom, červeno-hnedej až červeno-čiernej farby, s hrúbkou nad 5 mm, nachádzajúci sa v hĺbke do 100 cm od povrchu. Tvar panu (z angl. pan "panvica"; tiež železitá kôra, "ortštajn") je horizontálny, zvlnený. Je prekážkou pre prienik vody a koreňov. Súčasť podzolov.