pondelok 17. mája 2010

Čiernica černozemná (ČAb)

Čiernica s oxidačnými znakmi glejového G-horizontu v prechodnom A/C horizonte; bez glejového redukčného Gr-horizontu do 100 cm od povrchu.

Čiernica černozemná (kultizemná) (1), Vrakúň