pondelok 17. mája 2010

Čiernica černozemná (1), Vrakúň


Location: Danubian Lowlands, Žitný ostrov Island, Slovakia
Author of the photography: J. Procházka ©, 11.5.2010
Land use: farming cropland
Field position:  inner bank of the former Danube channel near the village Vrakúň
Classification MKSP (2000): Čiernica černozemná (kultizemná)
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, Calcaric
Parent material / rock: Calcareous alluvial loamy sands

Profil:
0-35 Akpc, tmavosivý, farba 10 YR 2/1, silne karbonátový, súdržný, hlinitopiesočnatý
35-62 cm A/C(Go)c, silne karbonátový, piesočnato-hlinitý, nezreteľné hrdzavé škvrny do 10 %
62-72 C(Go) svetlohnedosivý piesok, ojedinelé hrdzavé škvrny, nekarbonátový
72-102 cm CGo nekarbonátový piesok, farba 10 YR 4,5/4, ojedinelé valúny štrku do 2 cm
102-125 cm CGro svetlohnedý nekarbonátový piesok, sivá + hnedá farebnosť, nepatrné, difúzne, stredne kontrastné hrdzavé škvrny.