streda 12. mája 2010

Kambizem luvizemná (1), Železná Studnička


Kambizem luvizemná na mocnom podsvahovom delúviu. Odkryv v dolnej časti bývalého výmoľa lesnej cesty. Železná Studnička. Foto (C) Miloš Rusnák, 12.5.2010.
Profil:
(Ool) mach
Aoq, 0-10 cm, farba 10 YR 3/2, nekarbonátový, kyprý, piesočnatý. Zreteľný, šikmý, zvlnený prechod do
Bv, 10-90 cm, hrdzavohnedý, farba 10 YR 4/6, hlinitopiesočnatá textúra, nekarbonátový, difúzny, šikmý prechod do
Bvt, 90-140 cm, svetlohnedý, farba 4,5/5, piesočnato-hlinitý. Zreteľný, šikmý prechod do
Cc, 140-210 cm; silne karbonátový hlinitý piesok s prímesou spraše, farba 2.5 Y 6/4, elementárna štruktúra.