pondelok 14. decembra 2009

Čiernica organozemná (ČAt)

Čiernica s náznakmi rašelinového Ot-horizontu (hrúbky za vlhka do 30 cm), alebo s humolitovým Oh-horizontom hrúbky do 50 cm, s prechodom do molického čiernicového Amč-horizontu.

Amč-(Ot)-CG
Amč-Oh-Ot

Čiernica organozemná (1), Nekyje