pondelok 14. decembra 2009

Čiernica organozemná (1), Nekyje


Čiernica organozemná, dno zaniknutého dunajského ramena pri obci Nekyje. Foto 16.9.2009 (c) P.Pišút. Hladina podzemnej vody v čase vzorkovania v hĺbke 1 m.
Profil:
0-1 cm Ool staré stonky trste (Phragmites australis)
0-40 cm Amč
40-55 cm A/Oh
55-80 cm Oh
80-120 cm Otl slatinná rašelina.

Molický čiernicový horizont Amč, polodetail.

Vegetácia: Ruderalizovaný porast trste (Phragmites asutralis) s pŕhľavou (Urtica dioica), povojou (Calystegia sepium), tiež lipkavec (Galium aparine), ostružina ožinová (Rubus caesius), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), tiež stará suchá baza (Sambucus nigra).