piatok 4. decembra 2009

Čiernica modálna, Jurová


Location:  Žitný ostrov Island, Slovakia
Site:  Jurová
Elevation: 116 m a. s. l.
Author of the photographies:  S. Vércseová and M. Koli ©, 27.11.2009
Land use:  isolated forest
Vegetation: forest edge of Poplar monoculture
Classification MKSP (2000):  Čiernica modálna, karbonátová.
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, with fossil organic horisons
Parent rock: alluvial loamy sand

Profil:
0-5 Om
0-40 Am1c, drobnohrudkovitá štruktúra, piesočnato-hlinitá zemina, pravdepodobne antropicky ovplyvnený (celoplošnou úpravou pôdy pri zakladaní porastu); pH (vo vode) 8.22
40-60 Am2c, hnedočierny, hlinitopiesočnatý, pH 8.28
60-70 A/Cc
70-125 CGroc, piesok, dominantné, stredne kontrastné hrdzavé škvrny nad 50 %, pH 8.08
pod 125 Oh fosílny humolit, tmavý, ílovitá textúra, silne plastický, škvrny do 20 %, pH 7.94.