piatok 11. decembra 2009

Čiernica modálna (ČAm)

Čiernica s oxidačnými znakmi (škvrny, zhluky a noduly Fe alebo Mn) v molickom čiernicovom Amč-horizonte; bez glejového redukčného Gr-horizontu v hĺbke do 100 cm.

Amč
A/CGo
CGo
Gro

Čiernica modálna (1), Jurová