štvrtok 16. apríla 2009

Fluvizem kultizemná (2), Bratislava, Lieskovec


Fluvizem kultizemná, karbonátová varieta na pieskoch (FMac - nf2). Bratislava, Podunajské Biskupice, Lieskovec, foto 11.4.2009 © P.Pišút.
Profil:
0-25 Akpc, hlinitopiesočnatá
25-60 C1(Go)c, svetlohnedý piesok
60-68 C2Goc, hnedosivý piesok
68-86 C3Goc, hlinitý piesok
C4Groc, piesočnatohlinitá
pod 116 C5 štrkopiesok.

Vrchná časť profilu (25-80 cm) s vložkou svetlejšieho piesku v hĺbke 60-68 cm (lepšie viditeľná po digitálnom zvýraznení) obsahuje aj zvyšky pôvodného prechodného A/C horizontu. Nevýrazné náznaky slabokontrastných hrdzavých škvŕn. Drobné tmavšie bodky = chodbičky dážďoviek a lariev hmyzu, vyplnené textúrne jemnejším, tmavším materiálom. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Polodetail redukčno-oxidačného horizontu C4Groc. Celkový farebný stupeň premeny pôdnej matrice najmenej 80% (znak glejovatenia z minulosti, pred antropicky podmieneným poklesom hladiny podzemnej vody). Zhruba 30 % hrdzavých a tmavých škvŕn, nepatrných (veľkosť do 5 mm), zreteľných až difúznych, stredne kontrastných (vpravo digitálne zvýraznené). Sivá farba v rozsahu nad 40%. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Štrkopiesok fácie dna resp. nánosových brehov až prikorytových plytčín. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.