piatok 7. augusta 2009

Organozem slatinná (2), Nekyje

Organozem slatinná na dne paleomeandra Dunaja pri obci Nekyje, Podunajská rovina, Žitný ostrov. Foto 6.8.2009 © P.Pišút.


Profil:
0-1 cm Omh
0-22 cm Oh (s ojedinelými subfosílnymi schránkami močiarnych mäkkýšov)
22-100 cm Otl, slatinná rašelina zo zvyškov trste a šachorovitých rastlín (Cyperaceae), výrazný zápach (redukčné prostredie). Hladina podzemnej vody v hĺbke 15 cm.

Stanovište: Kosený bylinno-travinný porast s dominanciou ostrice (Carex sp.) a ďalšími močiarnymi a vlhkomilnými rastlinami (Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Ranunculus repens) na trvalo podmáčanom stanovišti s vysoko položenou hladinou podzemnej vody aj po odvodnení. Foto © P.Pišút.