utorok 20. januára 2009

Kaolinit

Sekundárny ílový minerál, vznikajúci v procese zvetrávania pôdy. Vrstevnatý sekundárny alumosilikát. Hornina, bohatá na kaolinit = kaolín (tiež: čínsky íl).
Meno: od Kao-Ling (Gaoling), t. j. "Vysoký vrch" v Jingdezhen, provincia Jiangchi (Čína).
Jeden z najbežnejších ílových minerálov. Produkt intenzívneho chemického zvetrávania Al-silikátov (napr. živcov): výskyt v pôdach, ktoré vznikali zvetrávaním hornín v podmienkach horúcej a vlhkej klímy, napr. v oblasti tropických dažďových pralesov.

Chemický vzorec:
Al2Si2O5(OH)4) alebo tiež
Al2O3 . 2(SiO2) . 2(H2O)

Vlastnosti:
- tvrdosť 2-2.5 (Mohs)
- v čistej forme biela farba
- pomerne nízka katiónová výmenná kapacita (1-15 meq/100 g).
- slabé napučiavanie a zmršťovanie.

Využitie:
výroba keramiky (kaolinit je najdôležitejšou zložkou porcelánu), prísada do potravín, súčasť zubných pást, kozmetika, medicína (liek na bolesti žalúdka).